161 Nguyễn Lương Bằng trước cổng BV Đống Đa tai nạn khiếp quá.