70 TUỔI NHÌN NHƯ 40!! BÍ QUYẾT TRẺ LÂUKỳ Duyên đã nhận được rất nhiều câu hỏi tại sao lại chuyển qua ăn chay luôn, nhân đây, Kỳ Duyên xin thông qua video này để truyền đạt những bài học Kỳ Duyên đã may mắn rút ra được, và đúc kết lại để chia sẻ với quý vị.
Ăn chay không chỉ đơn thuần là vì nhân đạo, vì tôn giáo, mà thật ra còn giúp cho cả Trái Đất, nơi mà chính chúng ta sinh sống. Hãy lắng nghe hết video để có thể hiểu thêm được, ăn chay sẽ giúp được những gì cho chúng ta, và cho nhân loại.

Credits:

+ 11 Celebrities BEFORE and AFTER Going VEGAN | LIVEKINDLY | https://youtu.be/C0smnwdgChU
+ What The Health – DOCUMENTARY | https://youtu.be/X1QDkpUPiI8
+ The Gentle Barn: Karma’s Reunion | https://youtu.be/wV92bw6Np24
+ Can You Guess Her Age? — Raw Vegan Diet Is Woman’s Fountain of Youth |

+ Clearer water, cleaner air: the environmental effects of coronavirus | https://youtu.be/HVwjs_D_kRI
+ Cow Dances For Joy And Shows Man Gratitude After Being Freed From Tiny Stable | https://youtu.be/aNtStsw3rMo
+ The Most Powerful Strategy for Healing People and the Planet | Michael Klaper | TEDxTraverseCity | https://youtu.be/_TokqrtFfi8
+ The Hidden Costs of Hamburgers | https://youtu.be/ut3URdEzlKQ

—————
❤ FOLLOW MC KỲ DUYÊN TẠI:
Facebook: Nguyen Cao Ky Duyen (https://www.facebook.com/mcnguyencaokyduyen/)
Instagram: @kyduyen_mcparisbynight
Shop at: https://www.facebook.com/kyduyenbeautystore
Email: [email protected]