Anh em có giải pháp nào để tạo sàn tmđt nhỏ bằng wordpress ko? Cho ng bán vào đăng sản lên trang chủ