Ảnh không liên quan đến chủ đề…

??? ? Tài chính 400tr quay đầu, thu nhập 10tr cần mua xe khoảng 700tr thì bạn nên lưu ý điều này khi mua xe trả góp:
?Trả góp 300tr bank trong vòng 5 năm thì hằng tháng bạn sẽ phải trả 5tr gốc và khoảng 2,5tr lãi ( tính bình quân cho 60 tháng) bạn sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi là 450tr. Vậy bình quân 1 năm bạn sẽ mất khoảng 30tr tiền lãi
?Chi phí vận hành :
-Đăng kiểm 5 lần trong vòng 5 năm ( tính dôi ra tý) mỗi lần mất 1,2 củ là bạn sẽ mất 6 củ phí bảo trì đường bộ ( mình nhớ phí không chính xác lắm nên lấy bình quân nha)
-Phí đăng kiểm cỡ 350k 1 lần, 5 lần là khoảng 2 củ đi ???
-Bạn mua trả góp thì bên phía Ngân Hàng sẽ cầm Đăng ký xe của bạn trong vòng 5 năm, và 5 năm này họ sẽ yêu cầu bạn phải mua BH thân vỏ vv..vv, dự tính khoảng 10tr/năm. Tổng tiền BH 5 năm là khoảng 50 củ sắn. ( nếu không mua bảo hiểm xe thì Ngân Hàng không cấp giấy đi đường cho bạn và bạn không đi đăng kiểm được khi đến kỳ, và không có giấy đi đường của NH thì coi như bạn tham gia giao thông mà không có Đăng ký xe????)
-Xăng xe mình tính sơ sơ 2tr/ tháng chưa kể đi lại xa, cầu phà và xxx???? bạn đã mất thêm 24 củ khoai 1 năm, tổng 5 năm là vào khoảng 120 củ tiền xăng????
-Thay dầu bảo dưỡng nọ kia mình cứ tính khoảng 3 củ súng 1 năm. 5 năm bạn mất thêm 15 củ nữa…
-Và nhiều các khoản chi phí khác loằng ngoằng nữa ko kể hết đâu…
?Nếu Banks thì bạn có xe đi và có động lực để trả nợ, còn một loạt các vấn đề lôi thôi, lếch thếch hậu banks thì mình đã cmt ở trên rồi ????
? thêm cái là sau 40 sọi, các bạn còn có thể nói với con cháu là gần 40 tau đã có xe rồi, còn chúng mầy thì sao… sao nào … ???
? Vì vậy bạn cần cân nhắc khi mua xe nha
Thanks all. Fun ( nhận tất cả các loại gạch, đá, bê tông…. ????, nghiêm cấm chửi tục) ????