BẠN ĐÃ VÀ ĐANG LÀM RẤT TỐT. HÃY TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN MÌNH!Mặc cho những tiêu chuẩn của thế giới ngoài kia…Mặc cho người khác có thành công đến như thế nào…Ngà

BẠN ĐÃ VÀ ĐANG LÀM RẤT TỐT. HÃY TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN MÌNH!➖➖➖➖➖➖➖➖Mặc cho những tiêu chuẩn của thế giới ngoài kia…Mặc cho người khác có thành công đến như thế nào…Ngày hôm nay, bạn ở đây, bạn có quyền tự hào về bản thân mình.Bạn đã và đang làm rất tốt.
Hãy tự hào về bản thân bởi bạn đã dành cho… Khác

Hình ảnh có thể có: văn bản