BÁN NƯỚC BẰNG GIÁ BAO NHIÊU

Có một cái loại người, cứ luôn hô hào rằng ta đây yêu nước hay quan tâm tới vận mệnh dân tộc. Nhưng lại mang tư tưởng nô lệ, luôn mong ngóng ngoại bang đến cứu vớt, rồi khúm núm, cúi mình, trông chờ vào tình thương rởm đời, khát khao được ban phát thứ hòa bình giả tạo.

“Dân miền Nam, dân Sài Gòn không cần giải phóng, đang sướng chết mẹ, nhìn thằng Hàn Quốc xem, theo Mỹ và bây giờ giàu như thế đó”.

Họ thực sự chấp nhận rằng, chỉ cần “sướng” thì tất cả những gì thuộc về phạm trù độc lập dân tộc, tự chủ, tự lực tự cường hay câu chuyện thống nhất có lẽ không còn quan trọng nữa. Rồi rằng những ai theo cộng sản thì về phương Bắc, những ai theo cộng hòa thì về Nam. Một… Khác

BÁN NƯỚC BẰNG GIÁ BAO NHIÊU

Leave a Comment