BÁN NƯỚC VÀ 4X

Chiêu minh vương Trần Quang Khải có người con rể là Trần Kiện. Trần Kiện vốn giỏi thơ văn, cưỡi ngựa bắn cung, được triều đình phong làm Tiết Độ sứ, chỉ huy một lực lượng quân đội nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Trần Kiện đã phản bội lòng tin của triều đình, bố vợ và dân chúng khi đem hơn một vạn quân hàng giặc Nguyên, khiến cho mặt trận miền Nam Đại Việt (khu vực Thanh Hóa bây giờ) có nguy cơ vỡ trận. Sau này Trần Kiện bị bắt chết ở Chi Lăng.

“Ả trần” – là tên gọi của kẻ phản nghịch Trần Ích Tắc. Vốn là một người hào hoa phong nhã, nhưng do lòng không cam khi không được vua Thái Tông chọn nối ngôi, vì thế Ích Tắc luôn hậm hực. Nhân cơ hội quân Mông Nguyên… Khác

BÁN NƯỚC VÀ 4X

Leave a Comment