Bão lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng bào vần cần thêm nhiều sự hỗ trợ. Mong các bạn cùng chung tay giúp sức