BẦU CỬ: TẨY CHAY (?), ỨNG VIÊN LGBT, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN CHÂN CHÍNH

Spiderum có làm một khảo sát nhỏ trên mạng xã hội về mức độ quan tâm của người trẻ về bầu cử sắp tới. Điều đáng chú ý là 80% người tham gia trả lời câu hỏi là không quá bận tâm, 20% còn lại trả lời là theo dõi sát sao. Thực tế, khảo sát này không đại diện cho toàn bộ giới trẻ, nhưng nó phản ánh đúng về một thực trạng đang tồn tại, là phần đông giới trẻ đang thờ ơ, không quan tâm đến bầu cử.

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Quyền và nghĩa vụ luôn song hành, mở mồm tẩy chay bầu cử, không thèm đi bầu, nhưng khi bầu xong và chọn ra đại biểu rồi thì lại gào mồm chửi không biết ứng viên là ai, có thấy… More

May be a cartoon