Bộ sách CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Trước tình hình báo động của các vấn nạn: bạo lực học đường, áp lực bài vở, tiêu cực trong thi cử,….thì việc xây

Bộ sách CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ?Trước tình hình báo động của các vấn nạn: bạo lực học đường, áp lực bài vở, tiêu cực trong thi cử,….thì việc xây dựng một môi trường học đường văn minh, tích cực là điều vô cùng cần thiết. Một môi trường mà ở đó thầy cô giáo và học sinh đều thật sự “hạnh phúc”. Hạnh phúc vững chắc được xây dựng từ nội tâm của chính thầy và trò. Từ đó, một không khí bình an, không áp lực, không tiêu cực,.. mới thực sự được hình thành. ?Bộ sách “Lớp học của thầy cô giáo hạnh phúc” như một món quà để chúng ta cùng nhau thực hành về phương pháp xây dựng bình an, hạnh phúc nơi học đường. Với các tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh Katherine Weare, Meena Srinivasan, đây là… Khác