cả nhà cho m hỏi cùng 1 bài viết cùng 1 nội dung vv.. giữa blogspot và wordpress sẽ nhanh lên top google hơn ạ. cùng cả thời gian public nữa