Các bác cho em hỏi em có thực hiện 1 giao dịch chuyển tiền nhưng chuyển nhầm sang 1 stk người khác giờ có cách nào lấy lại số tiền này khô