Các bác cho em hỏi code php hay code gì để làm được điều này ạ:Nếu chưa đăng nhập trên web thì nó hiển thị chữ ĐĂNG NHẬP.Sau khi đăng nhập xong rồi thì nó hiển