Các bác cho em hỏi : Em đã cài đặt biến thể cho sản phẩm nhưng khi vào các sản phẩm có biến thể thì lại không hiện các biên thể mà nút số lượng mà thêm vào giỏ