Các bác cho em hỏi google search console báo lỗi này: Trường ‘mainEntity.name’ bị thiếu thì sửa ở đâu ạ. Cảm ơn các bác.