Các bác cho em hỏi ? Khi em up code lên hosting bị mất hết file functions.php mất cả trong _vendor nữa. Mà khi em cứ thêm file vào nó tự động mất đi trên hostin