Các bác cho em hỏi. Website của em khoảng 3 – 4 hôm nay ko có dữ liệu gg analytics dù đã test bằng các thiết bị và ip khác. Viết bài mới thì submit gg console