Các bác cho em hỏi. Website của em khoảng 3 – 4 hôm nay ko có dữ liệu gg analytics dù đã test bằng các thiết bị và ip khác. Viết bài mới thì submit gg console

Các bác cho em hỏi. Website của em khoảng 3 – 4 hôm nay ko có dữ liệu gg analytics dù đã test bằng các thiết bị và ip khác. Viết bài mới thì submit gg console không cả 10 ngày rồi ko được lập chỉ mục thế nhỉ.