Các bác cho hỏi có cách nào add domain vào blog đang host trên wordpress.com không ạ? Em add vào nó bảo phải nâng cấp mới có tính năng add này.