Các bác có con đi học tiểu học có phải nộp 2 khoản thu số 16 & 17 như trong phiếu của bé nhà em không ạ? Bé nhà em học ở trường Lê Lợi,