Các bro cho tớ hỏi ngoài blog post theme flasome có thể đưa bài ra trang chủ.Tớ muốn tùy biến đẹp hơn bằng plugin nào thì đc ạ?