Các cao thủ ơi chỉ giúp e cái này với, e xài theme soledad. Từ lúc cập nhật theme lên bản mới nhất là web của e gặp phải những vấn đề trong việc soạn thảo văn b

Các cao thủ ơi chỉ giúp e cái này với, e xài theme soledad. Từ lúc cập nhật theme lên bản mới nhất là web của e gặp phải những vấn đề trong việc soạn thảo văn bản như sau:

Hình 1: Không còn xuất hiện thanh tiêu đề như trước nữa mà hoàn toàn trống trơn như trong hình + việc click vào nút “Thêm Media”…

Khác

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.

Leave a Comment