Càng khó khăn, càng muốn thử!!!Bắt đầu kiếm tiền từ năm 17 tuổi, năm 18 tuổi để được vào Sài Gòn học tôi đã đấu tranh tư tưởng với bố mẹ một tuần để bố mẹ thay

Càng khó khăn, càng muốn thử!!!

Bắt đầu kiếm tiền từ năm 17 tuổi, năm 18 tuổi để được vào Sài Gòn học tôi đã đấu tranh tư tưởng với bố mẹ một tuần để bố mẹ thay đổi suy nghĩ quyết định cho vào Sài Gòn. Để có được kết quả đó, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là không xin tiền bố mẹ, không cần…

More

May be a close-up of 1 person and indoor