CÂU CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ Cuốn sách là câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ cố gắng tìm kiếm mục đích sống của mình chắc chắn sẽ khiến các bé, bậc phụ huynh và giáo vi

CÂU CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ 🍃🍃 🌱 Cuốn sách là câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ cố gắng tìm kiếm mục đích sống của mình chắc chắn sẽ khiến các bé, bậc phụ huynh và giáo viên thích thú. 🍂 Chiếc lá nhỏ trên cây cao đã có một chuyến phiêu lưu đầy “sóng gió”. Chiếc lá quan sát những chú chim non rời tổ rồi trưởng thành và biết bay, những chú sâu bướm cuộn mình trong kén rồi bỗng lớn lên thật lộng lẫy… Thời gian cứ thế trôi đi. Những ngày nóng ấm dần ngắn lại, còn những ngày đông lạnh thì cứ dài ra và rồi chiếc lá tự hỏi “Mục đích của mình là gì?”, câu hỏi lặp lại quá nhiều đến nỗi chiếc lá bỗng cảm thấy TỨC GIẬN! 🍂 Nhưng “mục đích” của chiếc lá thì làm sao có ai có thể chỉ ra được, chỉ là tự chiếc lá… Khác

CÂU CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ   Cuốn sách là câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ cố gắng tìm kiếm mục đích sống của mình chắc chắn sẽ khiến các bé, bậc phụ huynh và giáo vi
CÂU CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ   Cuốn sách là câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ cố gắng tìm kiếm mục đích sống của mình chắc chắn sẽ khiến các bé, bậc phụ huynh và giáo vi
CÂU CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ   Cuốn sách là câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ cố gắng tìm kiếm mục đích sống của mình chắc chắn sẽ khiến các bé, bậc phụ huynh và giáo vi
CÂU CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ   Cuốn sách là câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ cố gắng tìm kiếm mục đích sống của mình chắc chắn sẽ khiến các bé, bậc phụ huynh và giáo vi
CÂU CHUYỆN CỦA CHIẾC LÁ   Cuốn sách là câu chuyện kể về chiếc lá nhỏ cố gắng tìm kiếm mục đích sống của mình chắc chắn sẽ khiến các bé, bậc phụ huynh và giáo vi

Leave a Comment