Cccm cho hỏi xe đi thẳng không sao,khi đánh lái có tiếng kêu cạch cạch,là sao vậy ,tài chính eo hẹp để đi tạm có sao không???, cảm ơn!!Cccm cho hỏi xe đi thẳng