Cccm nghĩ sao về đề xuất: bằng B2 có thể thay thế được bằng xe máy nhỉ? Tức là ông nào có bằng B2 rồi thì ko cần mang bằng xe máy trong ví nữa. Đi xe máy ra đườ

Cccm nghĩ sao về đề xuất: bằng B2 có thể thay thế được bằng xe máy nhỉ? Tức là ông nào có bằng B2 rồi thì ko cần mang bằng xe máy trong ví nữa. Đi xe máy ra đường mà xxx hỏi thì cứ xòe bằng B2 ra là ok.

Em thấy như thế cũng tiện, bởi ai có bằng B2 rồi thì gần như 100% là có bằng xe máy, biết đi xe máy. Chỉ cần mang bằng B2 trong ví thôi cho đỡ lằng nhằng.

Ý kiến cá nhân của em.