chào ace, mình là thành viên mới tham gia mình muốn nhờ ace hỗ trợ hiện tại mình có dùng plugin hiển thị NÚT GỌI ĐIỆN THOẠI trên web và do nhu cầu phát sinh mìn

chào ace, mình là thành viên mới tham gia mình muốn nhờ ace hỗ trợ hiện tại mình có dùng plugin hiển thị NÚT GỌI ĐIỆN THOẠI trên web và do nhu cầu phát sinh mình có 1 trang con và muốn nút này ở trang con sẽ gọi đến số khác số chung của web mình.
Có cách nào làm được nhờ ace hướng dẫn giúp.
Lần đầu…

Khác

Hình ảnh có thể có: văn bản

Leave a Comment