Chào cả nhà, cả nhà có biết plugin nào tạo được hệ thống tiền tệ trong web không ạ, mình có dự án muốn tạo 1 web có hệ thống tiền để m

Chào cả nhà, cả nhà có biết plugin nào tạo được hệ thống tiền tệ trong web không ạ, mình có dự án muốn tạo 1 web có hệ thống tiền để mỗi thành viên của web mua bán được của nhau …