Chào cả nhà, mình đang có 1 vấn đề. Mình sử dụng widget tìm kiếm mặc định của WordPress. Nhưng làm thế nào để edit lại placeholder “Search…” bằng 1 cụm từ khá