Chào các bác, em có tranh luận với 1 bác về giá trị của những bức tranh giá trăm triệu đô. Cụ thể em cho rằng những người mua những bức tranh này là để lưu trữ

Chào các bác, em có tranh luận với 1 bác về giá trị của những bức tranh giá trăm triệu đô. Cụ thể em cho rằng những người mua những bức tranh này là để lưu trữ giá trị (bảo vệ tài sản của mình), sau này nó còn tăng giá nữa. Còn bác kia cho rằng những bức tranh này là tiêu sản, ko thể tồn tại mãi mãi với thời gian được và sẽ mất giá theo thời gian. Vậy theo các bác những người họ mua bức tranh hàng trăm triệu đô này để làm gì ạ ?