Chào các bác, nhờ các bác tư vấn giúp em vụ này Gần đây mail em ko nhận được đơn hàng của khách đặt trên web trong khi đã cài đặt Easy WP SMTP, mà phải vào WooC

Chào các bác, nhờ các bác tư vấn giúp em vụ này Gần đây mail em ko nhận được đơn hàng của khách đặt trên web trong khi đã cài đặt Easy WP SMTP, mà phải vào WooCommerce mới thấy đơn hàng. Bác nào đã gặp trường hợp này và đã khác phục đc tư vấn giúp em với. Đa tạ các bác nhiều ❤️

Leave a Comment