Chào mọi người, lần trước mặc dù đã hỏi nhưng vẫn chưa làm thẳng hàng Ngôi sao thứ 5 được. Dù xóa thì ngôi sao thứ 4 cũng bị tương tự. Mọ