Chào mọi người em có một vấn đề như này. em có một website A và 3 webiste còn lại là B, C, D em muốn khi đăng một bài viết bất kỳ trên webiste A thì các website