Chào mọi người, mình dùng host Godady và WordPress, Joomla. Mình thường xuyên bị chèn mã code vào file index.php và wp-config.php/configuration.php. Cứ vào xóa

Chào mọi người, mình dùng host Godady và WordPress, Joomla. Mình thường xuyên bị chèn mã code vào file index.php và wp-config.php/configuration.php. Cứ vào xóa được vài hôm nó lại chèn lại.
Mọi người ai có kinh nghiệm vấn đề này xin chỉ giáo giúp. Xin cảm ơn ạ.