Chào mọi người, mình muốn làm 1 web thương mại đt gian hàng quy mô khoảng 500 loại hoặc 1000, mình nên thuê hay tự học hỏi và tự làm web. Mình cảm ơn