CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐANG CHỐNG DỊCH TỐT THẾ NÀO DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÁC CHUYÊN GIA QUỐC TẾ.

“Nói về một quốc gia đứng vững giữa bao nhiêu làn sóng Covid-19, thì người ta sẽ nghĩ đến Úc, New Zealand, Đài Loan và Hàn Quốc, không mấy người nghĩ đến Việt Nam, một quốc gia với GDP đầu người chỉ hơn 2500 đô la, hơn 96 triệu dân, có đường biên giới dài 800km toàn rừng núi với Trung Quốc. Trong khi các quốc gia trên được ca ngợi và tung hô trên bình diện thế giới thì Việt Nam dường như ít được biết nhất. Chính phủ Việt Nam đã thực thi những biện pháp phòng dịch hiệu quả, ấn tượng và trật tự. Họ tạo ra được sự đoàn kết trong nội bộ quốc gia từ lịch sử”.

Trích từ “Coronavirus Politics: The Comparative… More

May be an image of outdoors and text that says "Treokyyong-Nhnniltin BỆNH VIỆN BENIVIỀNK-COSOTANTRIEU TRIỀU TÂN NEWFRONTIER K200 KIA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐÃ THỰC THI NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH HIỆU QUẢ, ẤN TƯỢNG VÀ TRẬT TỰ. HỌ TẠO RA ĐƯỢC SỰ ĐOÀN KẾT TRONG NỘI BỘ QUỐC GIA TỪ LỊCH SỬ". CORONAVIRUS POLITICS: OMPARATIVE POLITICS COVID-15 ẠIHỌ MICHIGAN"