Cho mình hỏi nếu anh bắt rắn hổ chúa khỏi bệnh thì có bị xử lý hình sự vì việc săn bắt động vật quý hiếm không cccm? Dù sao cũng mong anh mau khỏe!