CHÚNG TA CẦN NHẤT THIẾT CÓ MỤC TIÊU? Chào bạn, Mình biết nhiều mục tiêu của bạn vào mùa dịch đã bị tiêu. Mình xin phép tâm sự chút, hi vọng là chút lửa cho b

🎯 CHÚNG TA CẦN NHẤT THIẾT CÓ MỤC TIÊU? Chào bạn, Mình biết nhiều mục tiêu của bạn vào mùa dịch đã bị tiêu. Mình xin phép tâm sự chút, hi vọng là chút lửa cho bạn. Mình là Thương một đạo diễn và người làm sáng tạo nội dung. Năm 2020 Mình có đặt ra 5 Mục tiêu tưởng như bất khả thi…. More

May be a close-up of 1 person