CHÚNG TA CẦN NHẤT THIẾT CÓ MỤC TIÊU? Chào bạn, Mình biết nhiều mục tiêu của bạn vào mùa dịch đã bị tiêu. Mình xin phép tâm sự chút, hi vọng là chút lửa cho b