Có bro nào bị MariaDB binary logs nó chiếm 3-4 GB server ko? Cách giải quyết triệt để sao nhỉ? Có nên disable log luôn ko? Thanks