Có job cần nhượng edit lại Plugin ultimate affiliate pro cần bạn nào đã từng làm báo giá ạ . Ib mình vào việc luôn . Xin cảm ơn