“Cuộc sống này mang đến cho bạn nhiều nhất là một giỏ chứa đựng những hạt giống, còn thành quả là do bạn chọn lựa. Thế nên,

“Cuộc sống này mang đến cho bạn nhiều nhất là một giỏ chứa đựng những hạt giống, còn thành quả là do bạn chọn lựa. Thế nên, mỗi chúng ta hãy gieo trồng những hạt giống ấy vào mảnh đất tâm hồn và tưới mát chúng bằng những giọt nước…

Khác

Hình ảnh có thể có: 4 ngườiHình ảnh có thể có: 7 người, văn bản cho biết 'Bo VĂN HÓA, THÉ THAO VÀ DU LICH LE TONG KÉT VÀ TRAO GIAI THUONG CUOC THI DAI SU VAN HÓA DOC NĂM 2020 ngay 23 tháng năm 2020 下 NHA SACH TAN VIET IDT'Không có mô tả ảnh.Hình ảnh có thể có: món ăn

Leave a Comment