Cuốn sách “đọc chậm” cho những người đang vội vã!Đã bao giờ bạn cảm thấy mình luôn thiếu thời gian và trong trạng thái vội vã? Bạn đã dành toàn bộ 24 tiếng tron

Cuốn sách “đọc chậm” cho những người đang vội vã!
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình luôn thiếu thời gian và trong trạng thái vội vã? Bạn đã dành toàn bộ 24 tiếng trong ngày cho công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội và tuyệt nhiên chẳng có giây phút nào là dành cho bản thân. Nhưng công việc dù giải…

More

May be an image of book

Viết một bình luận