Đại úy Lê Chí Thành chia sẻ gia cảnh bi đát của Trung tá Nguyễn Đức Hưng