Đã ai từ bỏ nhà cung cấp tên miền matbao thành công chưa, e có trang transfer đi mấy hôm rồi mà chưa dc.