Dân New Horizon City ở 87 Lĩnh Nam – Hà Nội (CĐT công ti Vinaenco) cho xe lên nhà các cụ ạ, CĐT không cho gửi xe, đang từ căn 3 ngủ 3 xe máy giờ CĐT bắt còn 2 x

Dân New Horizon City ở 87 Lĩnh Nam – Hà Nội (CĐT công ti Vinaenco) cho xe lên nhà các cụ ạ, CĐT không cho gửi xe, đang từ căn 3 ngủ 3 xe máy giờ CĐT bắt còn 2 xe máy…
Gở mồm lỡ có cháy nổ thì ai là người phải chịu trách nhiệm các cụ nhỉ?
Thông tin em hóng được từ group Cộng đồng cư dân 87