ĐÁNH ĐUỔI PHÁP, MỸ LÀ ĐÁNH ĐUỔI NỀN VĂN MINH HAY LÀ TƯ DUY NÔ LỆ

Trước khi trả lời câu hỏi này, xin nói một chút về khoảng thời gian cả ngàn năm Bắc thuộc, chắc chắn vào thời điểm ấy, Trung Quốc là quốc gia hùng mạnh và là nền văn minh bậc nhất thế giới. Vậy tại sao các thế hệ người Việt vẫn luôn giương cao cờ khởi nghĩa, liên tục đòi độc lập, tách ra khỏi Trung Quốc chứ không chấp nhận trở thành một phần của “Trung Hoa vĩ đại”? Liệu các thế hệ sinh sống sau thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc ấy có nói về những thế hệ trước kiểu như: “Đánh đuổi Trung Quốc là đánh đuổi nền văn minh” hay không?

Câu trả lời chắc chắn là không rồi.

Nhưng hiện nay, dần dà, nhiều người Việt bắt đầu có xu thế biện minh,… Khác

ĐÁNH ĐUỔI PHÁP, MỸ LÀ ĐÁNH ĐUỔI NỀN VĂN MINH HAY LÀ TƯ DUY NÔ LỆ

Leave a Comment