ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ KHI NHỮNG NGƯỜI NGỐC NGHẾCH BẮT ĐẦU YÊU NƯỚC

Nếu một ngày không đẹp trời, khi “nước lạ” nào đó xua giàn khoan tràn xuống khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, đe dọa đến đến sự toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta sẽ làm gì? Làm việc, học tập, trau dồi, làm giàu cho gia đình, Tổ Quốc và đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau. Hay là chọn một cách “thẳng thắn” hơn, là đập phá các cơ quan, nhà máy, ném đá vào sứ quán, đốt cờ của “nước lạ” ấy, rồi lan truyền thông tin bịa đặt nhằm kích động quần chúng bỏ làm, bỏ việc, tụ tập chống đối chính quyền?

Làm thế, địch sẽ sợ à? Hay là địch sẽ ngồi từ xa, ăn BBQ, xem NBA, nhìn chúng ta tự “cắn” nhau và rồi đến thu dọn chiến trường. Có thanh… More

Tifosi, profile pictureImage may contain: ocean, sky, tree, outdoor, nature and water

Leave a Comment