DU HỌC SINH, LỊCH SỬ ĐA CHIỀU VÀ CHỦ NGHĨA XÉT LẠI

Ngày 09/05/2020, trang twitter chính thức của Nhà Trắng đăng dòng trạng thái nói rằng Mỹ và Anh đã chiến thắng trước Đức Quốc Xã, chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2. Dòng trạng này đã lờ đi luôn những đồng minh thân cận khác của Mỹ và Anh như Canada, Pháp, Úc,… chứ chưa cần nhắc đến Liên Xô. Nhiều người sẽ bảo: Đấy là twitter của Nhà Trắng, một cơ quan của Mỹ, họ thích ghi gì thì họ ghi, làm sao điều khiển được? – Đúng, thích ghi gì thì ghi, tạm gác dòng trạng thái đó một chút.

Lùi về khoảng 2 ngày trước, ngày 07/05/2020, Văn phòng Nhà Trắng đưa ra bản tuyên bố chung của Ngoại trưởng Mỹ, Bulgaria, Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba… Khác

DU HỌC SINH, LỊCH SỬ ĐA CHIỀU VÀ CHỦ NGHĨA XÉT LẠI

Leave a Comment