Đường bên dưới đã xong nhưng tổng thời gian đi quãng đường là không đổi như khi chưa làm đường. Ngày nào cũng ùn ứ 15 phút ++ tại nút giao Ngã Tư Sở, Hà Nội.