E làm web manga, mỗi khi kết nối với cloudflare là nó hay bị lỗi không thể xem được nội dung bài viết, (mà có xem được thì phải chờ rất chậm hình ảnh mới load).

E làm web manga, mỗi khi kết nối với cloudflare là nó hay bị lỗi không thể xem được nội dung bài viết, (mà có xem được thì phải chờ rất chậm hình ảnh mới load). Tắt cloudflare thì nó lại trở về bình thường, mà ng xem của e thì toàn nước ngoài, có bác nào biết lỗi này là sao ko ạ 😫, nó quần e mấy ngày r 😫😫😫

Viết một bình luận