em chào các Pro, cho e hỏi khi e up bài viết lên thì phần desktop & mobile kiểu nó đồng bộ nên kích thước bên desktop sao thì bên mobile như thế. E xem bên

em chào các Pro, cho e hỏi khi e up bài viết lên thì phần desktop & mobile kiểu nó đồng bộ nên kích thước bên desktop sao thì bên mobile như thế. E xem bên desktop thì được nhưng bên mobile ảnh nó bị lệch, to, nhỏ khác nhau. Có cách nào chỉnh lại không chỉ e với mn. E cảm ơn ạ 😊

Leave a Comment